Monday, March 1, 2010

Как се родиха цветовете

„Във вечността, като ден и нощ, вселената ту се разширява в материя, ту се свива в изначална енергия.

Чрез настройване на дължината на вълната на мантрата човек излиза от грубото ниво на произнесения звук и през прикриващото було на материалната вселена се връща към персонализираното Божество, а накрая към първичната недиференцирана енергия на Върховната сила.

Това е пътят от микро- към макрокосмоса; средството, което връща индивида към Източника.”
из „Звукът: семето на материята”

‘I must return to the Source”
Нео, Матрицата 2
В началото е Викът. Този същият вик, с който човек приветства света при навлизането си в земната атмосфера. Този вик е уникален със своя заряд от енергия: в него са събрани всички бъдещи викове на радост, мъка, екстаз и творчество. Той е способен да ни прекара през целия спектър от проявления на енергията, и да ни извиси до първоизточника на нашето и вселенското съществуване.

Този вик се случва спонтанно веднъж в живота на всеки човек, но с достатъчно желание и щипка самохипноза може да бъде предизвикан отново и отново, съзнателно.

Викът се изтръгва от гърлото и започва да се излива навън като придошла река. Реката се къдри, разлива се нашироко. Вълните се наслагват една върху друга. Сгъстяват се. Когато достигнат определена честота на вибрация, вълните от звук преминават една октава по-високо. Превръщат се във вълни от цвят.

Самите цветове също си имат йерархия според вибрирането. Най-напред ще се появи червеното: то е първородният син на Вика, с всички произтичащи от това предимства и недостатъци. Червеното е първично, необработено и все още много близо до своя родител: звука. Но също така, като първо проявление на новото, то носи в себе си огромна бушуваща енергия, която му е дала сили да се откъсне от своята стара природа и да стигне до новото ниво. То е стихийно, иска да разкъсва въздуха около себе си със силата на своята пламтяща яркост. То няма посока, и има заряд.

Ако Викът не спре дотук, ако не намери удовлетворение от постигнатото и продължи да се излива, той постепенно ще накара червеното да се канализира и да премине в оранжево. Оранжевото е една самоосъзната енергия, която казва „Аз съм” и за първи път изпитва радост: от осъзнаването, и от самото съществуване. Оранжевото бълбука от щастие.

Може би огромната радост ще накара вълната да се поспре и да остане в това чудесно ново екстатично състояние; а може би – усетила силата на трансформацията и тръпката на изследователя – тя ще пожелае да продължи по-нататък. Тогава почти детската радост на оранжевото се успокоява и за първи път се замисля над случилото се: „Защо съм тук? Кой съм? Какво е светът около мен?” Това е жълтото: енергията на интелекта, на желанието за опознаване на себе си и света... и за неговото покоряване?

Много е вероятно тук вълната да намери покой: светът е необятен, вътрешният свят още повече, цялата вечност не стига да обхванеш и осмислиш всичко това. Нима ние, хората, не сме все още в капана на жаждата си за знания?

Но ако не е забравила по пътя своето призвание: да ни връща към Източника, вълната ще почерпи сили от първичната енергия и ще продължи да вибрира, докато стигне честотата на зеленото. Утолило жаждата си за осмисляне и покоряване, зеленото се запитва за първи път: „Какво има отвъд света на сетивата?”, и така прави първата крачка в царството на духовността.

И понеже всяка първа крачка е водена от любопитството, а то никога не се засища само с една крачка, много е вероятно да последва и втора. С нея идва осъзнаването на способността да материализираш желанията си и да осъществяваш волята си. Това е царството на синьото: уверено и спокойно.

Колкото по-спокойна и балансирана става енергията, толкова по-нагоре се издига: все по-далече от материята и все по-близо до космическата празнота на изначалното. Тук е тихо, индиговосиньо, и в тази индигова безкрайност започват лека-полека да се оформят визии, които загатват за нирваната: аболютното равновесие, пълната реализираност, изчезването на всеки стремеж, сливането и ставането едно с божествеността.

Стигнала до този последен пристан, вълната вече е и изтънена, и калена от всичко преживяно. Почти животинската стихия на първородното червено е изкристализирала до космическото спокойствие, хармония и блаженство на абсолютната завършеност. Лилаво. Всички опозиции са в баланс, всички пориви на енергия са удовлетворени. Може би така се чувстват божествата. И наистина, лилавото е божествено, защото то самото може да създава реалност, да манифестира своята енергия под формата на материя, звук или всеки от предхождащите го цветове. Ето, днес например, то създаде една нов свят като се материализира под формата на песен, изляла се от гърлото на една жена, лежаща в полутранс на пода в една къща в планината. Утре може би ще влее енергията си в някоя морска буря, или в някоя картина...

Какво предизвикателство може да стои пред едно божество? Какво по-съвършено и изчистено от него има? Вече навлизаме в сферата на чистата абстракция, където индивидуални пориви, символика и архетипи се разтварят в първичната неопределеност на вечността, в която вселената ту се разширява в материя, ту се свива в изначална енергия.

Викът постигна своята цел: пребори се, извибрира своя път до Източника, кръгът се затвори и сега всичко може да започне отначало. Лека нощ. Добро утро!

Всичко, навсякъде, по всяко време.No comments:

Post a Comment