Wednesday, December 2, 2009

Децата на Сътворението

Някъде-някога в началото на време-света живееха четири божества: Юки, Сиатмулт, Мойра и Нагуал. Всички те бяха деца на Сътворението, и всеки от тях носеше в себе си по едно късче от светлината на живота, по една капка от тъмнината на отрицанието, по един тон от вибрацията, която създава материя, и по един свещен символ, който отваря-затваря вратите между отделните равнини на съществуването. Всеки имаше своят елемент, атрибут и посока.

Юки се явяваше пред хората и животните под формата на вятър, носеше бяла огърлица от застинали въздишки и отговаряше за севера.

Сиатмулт беше животворният дъжд, имаше зелена мантия, която караше земята да цъфти, щом се докоснеше до нея, и покровителстваше запада.

Мойри идваше при хората като сънища, неин символ беше огледалото, през което гледаш в безкрайността, и беше повелителка на далечния изток.

Нагуал беше огънят, който пречиства, имаше дълъг камшик от огнени езици и живееше на юг.

Веднъж в годината, на деня извън времето, определен от хората за почивка и размисъл, четиримата се срещаха в Дома на Сътворението – там, където бяха се появили в началото на всички начала. Събираха енергиите си и ставаха едно ново същество, което хората наричаха Ом. Ом обичаше да играе една много специална игра. Наблизо имаше малко езеро, а на дъното на езерото беше скрит съд от чист кристал. В него Сътворението държеше Перлите на Живота. Веднъж в годината Ом имаше право да извади една Перла от съда и с нейна помощ да създаде нещо ново.

Първитя път, когато Ом си игра с Перлите, се появиха растенията. После –животните. После – хората. После – елфите... троловете... съществата от чиста енергия... Всеки път Ом поглеждаше дълбоко в центъра на перлата и със силата на своето желание извикваше нещо за живот.

Но веднъж четирите божества се събраха в лошо настроение и Ом-ът, който се получи от тяхното единение, беше нестабилен, сърдит и разконцентриран. Когато извади поредната Перла от съда, отделните сили, които се бореха за надмощие в него, не можеха да се обединят около едно нещо, което да сътворят и неясни образи ту излизаха от перлата, ту се скриваха в нея. Сътворението почувства разединението между децата си и изпита болка. То се появи в центъра на перлата, и когато Ом погледна в нея, светлината и енергията го заслепиха. Ом закри очите си и от болка се разпадна на четирите си съставни части: Юки, Сиатмулт, Мойра и Нагуал. Сътворението хвана всяко от децата си с по една ръка и ги запрати на четирите посоки на света.
„Когато намерите сили да преодолеете враждата си и проумеете, че сте едно и един без друг сте нищо, ще можете да дойдете пак в моя дом. Дотогава вратите му са затворени за вас и Перлите ще си стоят на дъното на езерото.”

Оттогава, четирите божества живеят разделени и всяко се опитва да привлече на своя страна хора, животни, растения и всякакви живи същества, за да си осигури надмощие. Но казват, че скоро ще дойде ден, в който Четиримата ще си спомнят защо са направени и каква е истинската им природа. Тогава пак ще има Ом, ще бъде време на чудеса, творчество и велик разцвет.

Има един народ, който брои дните и нощите до тази свещена дата. По техния календар тя вече е близо. Остават само хиляда и... някъде там дни и нощи.

Tuesday, December 1, 2009

Tree of life

...ярки картини от един друг свят, пълен с тишина, космическо спокойствие и... цветя! Много цветя, докъдето погледът стига. Цветя растящи направо в космическия вакуум! И в центъра на всичко - едно дърво. Не просто дърво, а Дървото. Клоните му се простираха в шестте посоки на триизмерното, напред и назад във времето, както и в още дузина измерения. Корените му пиеха от соковете на самото Сътворение. Клоните бяха галактики, листенцата – планети. И на върха на едно такова листенце беше започнал неговият живот. Искрица светлина. Начален порив на енергия. Съзнание. Душа. Матрица. Дарба. Нишка по нишка, дървото беше изтъкало съществото му, беше написало невидима история, в която всеки миг от бъдещия му живот вече съществуваше.

Sunday, September 6, 2009

From 'Paternity Ward'

Officially it was called ‘paternity ward’ but everybody referred to it as ‘the service’.
Bruno had heard many stories from the elder – mainly friends of his parents – that some 100 or maybe 150 years ago ‘the service’ had meant something completely different. It was rumored that at that time men actually did serve in some strange institution with the single goal to train people who’d become experts in annihilating other people. They’d call it ‘the army’. The whole story didn’t make much sense to Bruno, but he wasn’t to blame – how can you figure out something you’ve never seen, something that doesn’t exist even as a notion in your head…
So there he sat in the warm twilight of the late May evening… and his head was all buzzing with weird visions. He had some flashbacks of the last modification that just took place earlier today. Their very presence in his head was disturbing because scientists performed all their sessions under deep anesthesia, and he wasn’t supposed to sense or remember anything. But somehow Bruno’s brain had ‘cheated’ and was now floating in a strange state on the verge of consciousness.
He was seeing himself levitate in the air above the surgical table. Long thin cables twisting like snakes supported his limbs, and all kinds of plugs stretched out of his head. It was not the plugs that made Bruno shiver from the vision… there was something else, only he couldn’t tell what. But something wasn’t okay at all. Something about the place… Yes! That’s it! As his consciousness was striving towards the surface Bruno realized that the whole place didn’t look like any of the rooms in Siracuse labs. It was unfamiliar, hostile… and completely out of date, as if he was somehow thrown back in time. And some guy in the weirdest green uniform on brown spots was bent over him, inspecting his face with an air of concern.
“Private Barilla? Can you hear me? You scared the Jesus out of us! Feel better now? Why, you’ve been lying unconscious here for the past 15 hours… “

Tuesday, April 21, 2009

life ™

The night was falling on the ancient Soldar plain like lush velvet. The slopes of the Malditos were bathing in the last rays of the red sun, ready to sink into an ocean of prehistoric darkness. The air was thick with the unspoken desires of life.
In the Cave of Dreams, Dombo 562, also known to his disciples as Zosar, had gathered the little hormigitas around a holographic projection of the Sigma-Psi 547 system, a conglomeration of five murky planets revolving around a young sun somewhere in the Xygnis galaxy. Zosar was introducing his disciples to the secrets of each planet, its stage of development and potential. In a few months the hormigitas will depart to one planet or another, to help the Friaks with biosphere creation. That’s what they were all built for. That’s what Zosar himself had to do in his early years, now muffled like a distant voice in a dream. That’s what has been done for generations. Now it’s the Friaks, back then it was some other civilization whose name had long lost meaning to Dombo, but the mission had always been the same: help the cosmic process of creation. It’s been done by distilling the genetic information of all known life forms and depositing it, together with the paradigms of their evolution, into a single ball of pure essence. The Pearls of Life. The greatest act of creation this side of the universe. Each instructor like Zosar – and there’d been hundreds like him – had been given seven pearls to watch over and activate when the time comes. It’s been a great honor that came with serious responsibilities, to play the role of god omnipotent for a whole new world, with its entire biosphere and all its creatures, for all the generations to come. Each pearl had to be activated on the planet it was programmed for, when conditions reached their most beneficial state. If released on the wrong place, the new life forms will not survive in conditions they were not programmed for. And if released on a planet which already had life of its own, this would create an inevitable conflict between the resident and the new life forms with consequences hard to predict. It was against the ethical and professional code of any self-respecting civilization… All this and more Zosar had been explaining to the hormigitas for months. He wanted to make absolutely sure that this wave of disciples will carry out their mission properly, just like every wave before. He didn’t have a single failed mission and he saw no reason why this should change.
Suddenly a chilling shriek cut the air with a thin blade. So profoundly hopeless and desolate, as if it wounded the very time and infected it with despair. It made even Dombo’s circuits twitch with an unknown sensation – he might call it fear but it would sound as irrelevant to his nature as hope or lust or any other emotion. Dombo 562 was a machine - the most complicated and perfect one - but no more than that. He was capable of developing any living being’s sensation if he wanted – and for some of his missions he did, he had to in order to grasp the mission better. He was programmed to evolve in a totally conscious and selective way. He could emulate the psyches of all the civilizations he’d met, and even choose which side would prevail in his ‘ego’, positive or negative. If he wasn’t satisfied with the result, he could erase any or all of the parameters. And still it was no more that a simulated instance of feelings, an instance of a ‘virtual self’ constructed with electrical impulses running through his circuits at a given frequency. He didn’t have any idea why or when a feeling should rise in him, what events should provoke it. He could display emotions with all the proper manifestations but not ‘feel’ them. That’s why he couldn’t really sense fear when the shriek resonated inside him. But his circuits responded anyway, because the horror of that sound went way beyond any living thing. As if it was threatening the very logic of Creation – order versus chaos, matter versus un-matter, existence versus non-existence. Never had such a thing happened before, and try as he might, Dombo couldn’t analyze the nature of the sound. He scanned through his vast database of memories, simulated emotions and sensations on both light and dark side. He couldn’t find anything similar to this negative energy with the power of erasing the very existence. Obviously some new force has come into the equation. Obviously neither Dombo nor the Friaks could do anything to stop this evil. But he must try, even if that would be his end. Something told him that the Creation itself was threatened and soon the Pearls of Life and the whole mission could turn irrelevant. All this took him no more that a few seconds to consider, and he turned to his disciples, the hormigitas, while the last echoes of the sound still resounded in the air.
‘We must cut this lesson short, kids. You all heard what I heard – I can see some of you still trembling with the horror of that sound. I now have a new mission, more important than everything I tried to teach you. Whatever this thing is, it’s threatening Life, and I must stop it!’
‘We wanna help!’... ‘We can’t let you go alone’ … ‘Let me come with you, teacher!’ … ‘Don’t leave us behind!’ … the little hormigitas went wild with excitement.
‘No, kids. My mission is a lone one. I might not return from it. But you – you’re too important to be lost. You should remember what I taught you and keep the process of Creation running. You must protect the pearls with your lives and activate them when the time comes – only when the time comes, remember! Now goodbye, my disciples, and wish me luck!’
With these words Dombo 562 Zosar dashed out of the cave and plunged himself into the dark abyss of primeval boiling matter. The hormigitas remained inside the cave, hushed with fear, numb with the vague feeling that something irreversible had just happened, and they would never see the Zosar again.